קשיים כלכליים – קל יותר מפעם

עוד
מאמרים

תוכן עניינים

לבדיקת זכאות לחדלות פירעון

מי מאיתנו לא שמע סיפורי טרגדיות על אנשים שנכנסו לחובות ואיבדו את כל הונם ונכסיהם? המקרים הקיצוניים הללו, בין אם נוספו עליהם גוזמאות ובין אם לאו, הם לא משהו שצריך לחשוש ממנו בימינו. המערכת החוקית היום מספקת הגנה טובה יותר לחייב באופן יחסי לימים עברו. בעזרת עורך דין טוב ומקצועי, יוכל להנחות כל חייב ליציאה בטוחה מהחובות ולשיקום כלכלי מיטבי.

מה השתנה?

בשנים האחרונות, טיפול בחובות נהייה הליך פשוט יותר. כניסתו של חוק חדלות פירעון בספטמבר 2019 הקל על חייהם של חייבים רבים בהחליפו את הליך פשיטת הרגל הזכור לשמצה. במסגרת חוק חדלות פירעון התקף היום, ההליך קצר ויעיל יותר. ההליך שם דגש על מדידת ההכנסות הקיימות ונכסיו של החייב, לצד בחינה הגיונית של יכולתו הכלכלית להחזיר את החובות. 

בשונה מהליך פשיטת רגל, שהיה יכול לקחת עשור ואף יותר, ההליך המשפטי המקוצר של חדלות פרעון מוגבל ל-36 חודשים. את הדבר אפשר לזקוף לזכות המשפטנים וקובעי המדיניות שהשכילו להגביל את כמות הזמן של תקופת הליך פירעון החובות. בעבר, לנושים ולנאמן בתיק היה אינטרס להאריך את תקופת הזמן של הליך פשיטת הרגל – בין היתר משום שהתיק היה צובר עוד כסף והם היו מקבלים תשלום חודשי. 

חשוב להזכיר, שהחוק החדש מבחין בין חייבים עם חוב בסכום נמוך (עד 161,236.45 ש"ח) וחייבים עם חוב בסכום גבוה (מעל 161,236.45 ש"ח). 

חייבים בסכום גבוה על פי החוק החדש

עבור חייבים בסכום גבוהה, ההליך נמשך בדרך כלל כ-4 שנים, וכולל שלושה שלבים עיקריים: פתיחת ההליכים, תקופת הביניים, ותקופת השיקום הכלכלי. הגורם שאחראי מטעם המדינה על הליכים אלו הוא "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי". כמו כן, לפי החוק החדש, ההליכים מתנהלים בבית משפט השלום.

השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) הוא קבלת צו שנקרא "צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי". את הבקשה לקבלת הצו יכול להגיש החייב מיוזמתו, הנושה או המייצג שלהם. אם נושה מבקש לפתוח בהליכים נגד חייב, יש להגיש את הבקשה לבית-משפט השלום והעתק ממנה להגיש לממונה. אם חייב מבקש מיוזמתו לקבל את הצו, יש להגיש את הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון.

השלב השני, הוא שלב הביניים. שלב זה אורך בערך שנה, ובסיומו, ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי בו מפורטים התנאים שאם החייב יעמוד בהם, הוא יקבל הפטר. בתקופה זו נבחן מצבו הכלכלי של החייב על-ידי הנאמן, מוטלות עליו הגבלות שונות, חובת תשלום חודשית וחובת הגשת דוח תקופתי על הכנסות והוצאות.

בנוסף, בתקופה זו הנושים מגישים תביעות חוב לנאמן שיחליט האם לאשר אותן והאם הנושה זכאי לקבל סכומים כלשהם מתוך הכספים שנצברו ב"קופת הנשייה". אם החייב קיבל את הצו לבקשת נושה, עליו להגיש בתוך 21 ימים מהיום שקיבל את הצו, טופס שנקרא "דוח על מצב כלכלי".

השלב השלישי, הוא שלב שיקום כלכלי וקבלת הפטר. לאחר שהנאמן הגיש לממונה את דוח ממצאי הבדיקה, הממונה יציב בפני בית-המשפט את הצעתו לתוכנית השיקום הכלכלי של החייב. לאחר דיון ובחינת הצעת הממונה, בית-המשפט ייתן לחייב צו לשיקום כלכלי, שהוא בעצם תוכנית לפירעון החובות ולשיקומו הכלכלי של החייב.

חייבים בסכום נמוך על פי החוק החדש

חייב שסך חובותיו גבוה מ-53,745.48 ₪ ונמוך מ-161,236.45 ₪ ושנמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון, רשאי להגיש להוצאה לפועל בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. במקרים מיוחדים, רשם ההוצאה לפועל רשאי לאשר פתיחת הליכי חדלות פירעון גם לחובות בסכום נמוך מ-53,745.48 ₪ (הסכום מתעדכן כל שנה). התהליך ינוהל במערכת ההוצאה לפועל שברשות האכיפה והגבייה.

אחר הגשת הבקשה להליכי חדלות פירעון לחובות בסכום נמוך, בית המשפט ימנה נאמן מטעם החייב. הנאמן יבדוק את מצבו הכלכלי של החייב, ויגיש דוח לבית המשפט. הדוח יכלול מידע על הנכסים וההתחייבויות של החייב, וכן על ההכנסות וההוצאות.לאחר שהנאמן יסיים את הבדיקה, בית המשפט יתכנס לדיון בבקשה. בדיון, בית המשפט ישמע את טענות החייב וטענות הנושים שלו, ויקבל החלטה אם לאשר או לדחות את הבקשה.

אם בית המשפט יאשר את הבקשה, חדלות הפירעון תכנס לתוקף. עם כניסת חדלות הפירעון לתוקף, הנושים יהיו מוגבלים ביכולתם לגבות את החובות מהחייב. החייב לא יצטרך לשלם את החובות שהוסרו מההליכים, ונושים לא יוכלו לתבוע את החייב בבית המשפט בגין החובות הללו.

הליכי חדלות הפירעון לחובות בסכום נמוך נמשכים שנתיים. לאחר שנתיים, חדלות הפירעון תסתיים, והנושים לא יוכלו עוד לגבות מהחייב את החובות שהוסרו מההליכים.

חשוב לדעת שחדלות פירעון לחובות בסכום נמוך יכולה להשפיע לרעה על דירוג האשראי של החייב. חדלות הפירעון תופיע ברישומי האשראי שלכם במשך 7 שנים, ויכולה להקשות עליכם לקבל הלוואות או כרטיסי אשראי בעתיד.

אם אתם חושבים על הגשת בקשה להליכי חדלות פירעון לחובות בסכום נמוך, חשוב לדבר עם עורך דין מוסמך כדי לברר אם זה הפתרון הנכון עבורכם. עורך דין יכול לעזור לכם להבין את הזכויות והחובות שלכם בתהליך חדלות הפירעון, ולעזור לכם לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורכם.

סיכום

אם נקלעתם לחדלות פירעון אחרי שנת 2019, בין אם בסכום גבוהה ובין אם בסכום נמוך, מצבכם טוב יותר משל חייבים בעבר הלא רחוק. זאת, בזכות כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. חשוב שתדעו שהמערכת המשפטית הנוכחית מעניקה לכם יתרונות מסוימים, אך בשביל להבטיח התנהלות מיטבית במסגרתה, מומלץ להעזר בעורך דין. 

עו"ד עודד חן הוא עורך דין מנוסה ומומחה לחדלות פירעון, הסדר חובות והוצאה לפועל. צוות המומחים שלנו יעזור לכם להתמודד עם כל האתגרים שמביא עימו חוב, בין אם בסיוע בייצוג או במשא ומתן מול הנושים, יצירת הסדר חוב, או ניווט דרך הליך חדלות פירעון. באמצעות הסיוע שלנו, תוכלו להשתלב בחזרה במרקם החיים ולצאת לדרך חדשה של הצלחה והתפתחות.

דילוג לתוכן