חדלות פירעון – אדם פרטי לעומת חברה בע"מ

עוד
מאמרים

תוכן עניינים

לבדיקת זכאות לחדלות פירעון

חדלות פירעון הינו מצב בו אדם או חברה צוברים חובות שאינם יכולים לשלם ונאלצים להיכנס להסדר משפטי. ישנם הבדלים בהליכים שעובר אדם פרטי המכריז על חדלות פירעון לעומת חברה בע"מ, ננסה להסביר אותם כדי להקל עבורכם את ההחלטה באילו צעדים לנקוט כאשר אתם פותחים בהליכים אלו.

הליכי חדלות פירעון עבור אדם פרטי

לצורך העניין, המונח אדם פרטי לא רק מתייחס לשכיר אלא כולל גם עוסק פטור או מורשה. לא כל בעל חוב יכול להתחיל הליכי חדלות פירעון, להרחבה על אודות מהם הקריטריונים בנושא ניתן לקרוא כאן במאמר באתרנו. ההבדלים בין אדם פרטי לחברה בע"מ כשהם נכנסים למצב של חדלות פירעון בולטים כבר מההתחלה, כשנקבעת הערכאה המשפטית לדון בעניינם – בית המשפט המחוזי, הממונה על הליכי חדלות פירעון או ההוצאה לפועל. ערכאה זו הינה הערכאה שתדון בבקשה לצו פתיחת הליכים לחדלות פירעון. 

במקרה של אדם פרטי המכריז בעצמו על חדלות פירעון הדבר תלוי בגובה החוב – בעלי חובות עד לגובה של 150,000 ש"ח ונמוכים מ-50,000 ש"ח יגישו בקשה להוצאה לפועל. בעלי חובות מעל 150,000 ש"ח יגישו בקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון. כאשר נושה מגיש בקשה לחדלות פירעון של אדם פרטי, הבקשה תוגש לבית המשפט השלום, ללא קשר לגובה החוב, החוב חייב להיות בגובה של לפחות 75,000 ש"ח. 

אדם פרטי צריך להגיש את הטפסים הבאים עבור ההליך: טופס בקשת יחיד לפתיחת ההליכים שניתן למצוא באתר ממו-נט, כתב ויתור על סודיות ונוסח כתב התחייבות שנמצאים באתר רשות האכיפה והגביה. טפסים אלה כוללים תצהיר שעומד בקריטריונים להליך וכן דו"ח עם פרטים על מצבו הכלכלי ונכסים או עסקים שברשותו. 

הליך חדלות פירעון לוקח באזור ארבע שנים מרגע מתן הצו לפתיחת הליכים, ועד לזמן קבלת ההפטר. ניתן לחלק את השנים האלה לשתי תקופות: התקופה הראשונה כוללת בחינה של החובות והסדרתן, לרוב באמצעות צו לשיקום כלכלי אשר יכלול חובת תשלום חודשי, חובת דיווח על הכנסות והוצאות, ואשר מטיל על האדם העובר את ההליכים מגבלות הקבועות בחוק. לרוב תקופה זו לוקחת כשנה. התקופה השניה היא תקופת השיקום שבסופה החייב מוכרז כפטור מחובות, תקופה זו לוקחת כשלוש שנים נוספות. 

הליכי חדלות פירעון עבור חברה בע"מ

לצורך העניין החוק מגדיר חברה בע"מ, אשר הינה תאגיד כחברה, למעט חברה לתועלת הציבור או שותפות. במקרה של תאגיד יש להגיש את הבקשה בבית משפט מחוזי רלוונטי, לא משנה מה גובה החובות ומי מגיש את הבקשה – החייב או הנושה. במקרה זה ישנו גורם שלישי שיכול להגיש בקשה כזו, וזה משרד היועץ המשפטי לממשלה. הסכום המינימלי לחובות כדי להתחיל הליך חדלות פירעון כאשר החברה עצמה מגישה את הבקשה הינו 25,000 ש"ח.

בעוד שבמקרה של אדם פרטי כמות הטפסים שיש להגיש יחסית מצומצמת, במקרה של תאגיד צריך להגיש שמונה סוגי מסמכים שונים המצורפים לבקשה. המסמכים צריכים לפרט אודות החברה ומספר העובדים בה, מצבה הכלכלי ונכסים ברשותה, תצהיר הסתבכות כלכלית שיש להביא עם חתימת עורך דין, מידע על רישום החברה כתאגיד ועוד. 

הבדל נוסף בין אדם פרטי לחברה בע"מ בהליך חדלות פירעון, הוא שבעוד במקרה של אדם פרטי התהליך מסתיים כשהוא חוזר למצבו הקודם, נטול החובות, בעוד במקרה של תאגיד ישנם שלושה דרכים בהם התהליך יכול להסתיים. אופציה אחת הינה שיקום החברה. אופציה שניה הינה הליך של הפעלה זמנית, לרוב במשך שלושים יום, במהלכה נבדק המצב של החברה ואם ניתן לשקמה. אופציה שלישית היא לסיים את ההליך בפירוק החברה ומחיקתה ממרשם החברות, אם זו אינה מצליחה להוכיח במהלך תהליך הבדיקה שהיא תצליח לעמוד בהתחייבויותיה ואינה מצליחה במסגרת בקשת הצו בפני בית המשפט להציג תוכנית לשיקום שמקובל עליו. 

כמובן שזה האינטרס של בית המשפט להוביל תהליך להבראת החברה וחזרתה לפעילות, ולפעמים בית המשפט יוביל הליך שיקום כלכלי לתאגיד גם אם לא הוגשו כל המסמכים הרשומים בתקנות. אם בעל החברה אינו משתף פעולה בהליך חדלות הפירעון, יחולו עליו הגבלות מלייסד תאגיד נוסף עד אשר ההליכים יסתיימו, דבר הבא למנוע מבעלי עסקים להתחמק מתשלום חובות על ידי פתיחת עסקים חדשים.

לסיכום

כפי שניתן לראות מהמפורט לעיל, ישנם הבדלים בולטים בהליכי חדלות הפירעון בין אדם פרטי לחברה בע"מ. כדי להסיר את העומס מבית המשפט המחוזי, שבעבר טיפל בכל בקשות הצו, בעלי חוב אשר הינם אנשים פרטיים מטופלים לרוב בידי ההוצאה לפועל. מבחינת הטפסים בעלי תאגידים צריכים להביא יותר מידע על מצבם הכלכלי, ולפיכך נדרשים להגיש יותר טפסים. ישנם גם יותר אופציות איך ההליך יתנהל מול תאגיד וגם יסתיים. 

אנו ממליצים לא לנסות לעבור את התהליך הזה בעצמכם, ולגשת להיוועץ עם עורך דין המומחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. חלק מהצעדים שעליכם לנקוט מחייבים שימוש בעורך דין, כמו חתימה על תצהירים, ולכן עדיף מוקדם ככל האפשר לקבל ייעוץ משפטי בנושא. כדי להעלות את הסיכויים שתצאו מהתהליך במינימום סיבוכים, עיכובים ונזקים למצבכם הכלכלי, צרו קשר עכשיו עם עורך דין חדלות פירעון כדי לבדוק כיצד נוכל לעזור לכם לצאת לדרך חדשה. 

דילוג לתוכן