מה זה חדלות פירעון ומה הם הקריטריונים? 

עוד
מאמרים

תוכן עניינים

לבדיקת זכאות לחדלות פירעון

פשיטת רגל, במתכונתו הישנה, הוא הליך משפטי המאפשר לאנשים ועסקים לבצע ארגון מחדש או לסלק את חובותיהם כאשר הם אינם מסוגלים לשלם אותם. החוק החדש בישראל, שנכנס לתוקף ב-2018, למעשה החליף את הליך פשיטת הרגל ומהווה מסגרת לפתרון קשיים כלכליים של אנשים פרטיים או עסקים ואת האפשרות לפתוח דף חדש.

החוק החדש – "חדלות פירעון ושיקום כלכלי" הכניס שינויים מהותיים בהליך חדלות הפירעון. אחד השינויים המרכזיים הוא הכנסת נוהל חדש לעסקים קטנים, שנועד לתת מענה יעיל וחסכוני יותר לפתרון הקשיים הכלכליים שלהם. במסגרת נוהל זה, עסקים קטנים יכולים להגיש בקשה לתוכנית לארגון מחדש של החובות בפיקוח בית המשפט, אותה ניתן לאשר ללא צורך בהליך פורמלי של חדלות פירעון.
מה הם הקריטריונים לזכאות? מה תפקידם של עורכי דין חדלות פירעון? נפרט בבלוג הבא. 

מטרות החוק החדש

הליך חדלות פירעון מתייחס להסדרת המצב שבו חייב אינו מסוגל לשלם את חובותיו, בין אם נפתחו נגדו הליכים בהוצאה לפועל או אם מדובר בסיבה אחרת. אם כי במסגרת הוראות הדין, גם נושים ותאגידים יוכלו להשתמש בהליך זה כדי להסדיר את ענייניהם.

בבסיס החוק עומדות שלוש מטרות מרכזיות:

  1. להביא את החייבים לכדי שיקום כלכלי. 
  2. לפרוע כמה שיותר מהחובות שצבר החייב לנושים.
  3. לקדם את שילובו של החייב מחדש, בעולם הכלכלי.

קריטריונים לזכאות הגשת הבקשה 

החוק מעמיד כמה קריטריונים להגשת בקשה לפתיחת ההליך, הנקראת "בקשה לפתיחת הליכים":

  • אדם פרטי, עוסק פטור או עוסק מורשה, שחובותיו הצטברו לסכום כולל של למעלה מ-50,000 ₪.
  • מרכז חייו של המבקש נמצא בישראל והוא מתגורר בה כעת, או התגורר בה במהלך 6 חודשים שקדמו להגשת הבקשה.
  • לחייב ישנו עסק או עסקים בישראל ונכסים מכל סוג שהוא.  

על החייב חלה חובת תשלום אגרה עבור בקשה לצו פתיחת הליכים בסך 900 ₪.

בהליכי חדלות פירעון על החייב להוכיח כי יש ביכולתו סיכוי סביר לחזור ליציבות פיננסית עם התוכנית לארגון מחדש של החוב. 

תפקידו של עורך דין חדלות פירעון

תפקידו של עורך דין חדלות הפירעון הינו מכריע במהלך הליך חדלות הפירעון. עורך הדין מייצג את החייב (פרטי או עסקי) בהליך המשפטי, ומייעץ על דרך הפעולה הטובה ביותר לנקוט לאור מצבו הכלכלי של החייב. כמו כן, עורך הדין יסייע לחייב בהכנת המסמכים והבקשות הדרושים לבית המשפט, וייצג את החייב בדיונים בבית המשפט.

כמו כן, עורך הדין יעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם החייב על מנת לנהל משא ומתן עם הנושים ולהגיע לתכנית לארגון מחדש של חובותיו המקובלת על כל הצדדים. זה חשוב שכן עורך הדין צריך לקחת בחשבון את האינטרסים של החייב כמו גם את הנושים.

לסיכום

חדלות פירעון הוא הליך משפטי המאפשר לאנשים ועסקים לבצע ארגון מחדש או לסלק את חובותיהם כאשר אין ביכולתם לשלם אותם. החוק החדש בישראל הכניס שינויים מהותיים בהליך חדלות הפירעון, לרבות הכנסת נוהל חדש לעסקים קטנים ונוהל מיוחד ליחידים. נהלים אלו נועדו לספק פתרונות יעילים וחסכוניים יותר לפתרון קשיים פיננסיים. תפקידו של עורך דין חדלות הפירעון הוא מכריע בתהליך, שכן הם מייצגים את החייב ומייעצים על דרך הפעולה הטובה ביותר לנקוט לאור מצבו הכלכלי של החייב.

צרו קשר  – אחד מעורכי הדין לחדלות פירעון יחזור אליכם בהקדם.  

דילוג לתוכן